Küldöttválasztó közgyűlés Somogyban

2018. augusztus. 23., 10:48   |    

Küldöttválasztó közgyűlés Somogyban

Az MLSZ Somogy Megyei Igazgatósága a Küldöttválasztó értekezletét 2018. szeptember 07.-én pénteken 14 órakor tartja.

Helyszín: Megyeháza, Nagyterem

                  7400 Kaposvár, Fő utca 10.

A küldöttválasztással kapcsolatban a legfontosabb tudnivalók (MLSZ Alapszabály)
 
12. § A küldöttek választási rendje, a Küldöttközgyűlésen szavazásra jogosult küldöttek
 
(1) Az MLSZ Küldöttközgyűlésen résztvevő küldöttek megválasztásán szavazati joggal rendelkezik a sportszervezet bíróságon bejegyzett törvényes képviselője, illetve a sportiskola igazgatója, a diáksportkör elnöke, az alapítvány törvényes képviselője.
 
(2) Az MLSZ küldöttek választásának rendje: Minden tagszervezet 1 (egy) szavazattal rendelkezik, beleértve azokat a sportszervezeteket is, amelyek különböző versenyrendszerekben több csapatot is indítanak. Ilyen esetben a (3) pont szerinti sorrendben legmagasabb osztályban szereplő csapat a mérvadó.. A küldöttre javaslatot írásban a választási ülést megelőzően legalább 2 (kettő) nappal, illetve szóban a választási ülésen tehet a sportszervezet. A választási ülésen a szavazás mindig nyílt. Az a személy tekinthető megválasztott Küldöttnek, aki a legtöbb szavazatot kapta és a jelenlévő sportszervezetek szavazatainak több mint 50%-át megszerezte. Amennyiben a szavazás után nem állapítható meg a küldött személye, akkor a be nem töltött küldötti helyre vonatkozóan újabb szavazást kell tartani, a nem megfelelő számú szavazatot elért küldött jelöltek között mindaddig, amíg a küldötti helyek betöltése nem történik meg.
a) A küldöttválasztási eljárást (továbbiakban: küldöttválasztás) a (3) e) pontban nevesített bajnokságokban résztvevő sportszervezetek részére a megyei igazgatóságok bonyolítják le.
b) A (3) a), b), c) és d) pontban nevesített bajnokságokban résztvevő sportszervezetek küldötteinek megválasztását az MLSZ Versenyigazgatósága bonyolítja le.
c) A küldöttválasztást minden évben az adott bajnoki osztály(ok) nevezési eljárásának jogerős lezárását, illetve a bajnokság kezdetét követő 45 napig (attól függően, melyik a későbbi) kell lebonyolítani az a) és b) pontban foglaltak szerint, amiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
d) A Küldöttválasztási ülés időpontjáról a meghívókat a küldöttválasztás előtt legalább 15 (tizenöt) nappal ki kell küldeni a sportszervezeteknek levélben vagy elektronikus úton. A Küldöttválasztási ülés a megjelent sportszervezetek számára tekintet nélkül határozatképes. e) A megválasztott küldöttek mandátumát 8 (nyolc) napon belül a választásról szóló hitelesített jegyzőkönyv MLSZ Főtitkárának való megküldésével kell igazolni.
f) A mandátum egy bajnoki évre - a következő küldött megválasztásáig,- szól. A megválasztott küldött visszahívható.
 


Címkék:

További hírek

Általános
Alapfokú sportmenedzser képzésre
Szponzorok