Tájékoztató téli átigazolással kapcsolatban

2019. január. 11., 13:15   |    

Tájékoztató téli átigazolással kapcsolatban

Téli átigazolás

NYIÁSZ 21.§ (1) c.)

Az átigazolási lap (kérelem) a kiállítás (aláírás) időpontjától számított 30 napig érvényes, és ennek figyelembe vételével kell feltölteni is a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerbe. Ebből adódóan a hiányos kérelem hiánypótlására is csak az érvényességi időn belül van lehetőség. A határidő lejárta után a kérelem elutasításra kerül. A dokumentumok megfelelő időben való feltöltése a sportszervezetek kötelessége.

NYIÁSZ 21.§ (1) d.)

Az átigazolási eljárás akkor indulhat el, ha a vonatkozó adatok mindenkor hatályos ügyviteli rendszerben a valóságnak megfelelően kitöltésre kerültek, és az ezen adatokat is tartalmazó igazoló lapot a sportszervezet hiánytalanul (aláírással és pecséttel ellátva) feltöltötte a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerbe az átigazoló lap érvényességi idején belül (21. § (1) bekezdés c) pont alapján). Amennyiben valamely melléklet hiányzik, az átigazoló szerv hiánypótlásra szólítja fel a sportszervezetet. A benyújtás időpontja a mindenkor hatályos ügyviteli rendszerben a kérelem lezárásának időpontja (időbélyege). A benyújtás határideje az MLSZ által mindenkor meghatározott átigazolási időszak vége, figyelembe véve a 21. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezéseket.

Ügyfélfogadás

Téli átigazolási időszak (január 15-től – február 14. között)

Hétfő               13.00-16.00

Kedd                09.00-12.00

Szerda             09.00-12.00 (csak átigazolási időszak alatt)

Csütörtök         13.00-16.00

Péntek              09.00-12.00

LABDARÚGÁS - Átigazolási időszak

Felnőtt és U6-U19: 

január 15. – február 14. éjfél (amennyiben az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz!) 

Öregfiúk: 

január 15. – február 14. éjfél 

Hivatásos labdarúgók belföldi átigazolása:

január 15. – február 14. éjfél

FUTSAL - Átigazolási időszak

 Felnőtt és utánpótlás:

január 15. – február 14. éjfél (amennyiben az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz!) 

Versenyigazolványok leadása 

A 2018-2019-es bajnoki évre érvényes versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó átigazolása esetén a játékos Versenyigazolványát le kell adni az Igazgatóságon. A labdarúgó átigazolását követően az új sportszervezetébe érvényes Versenyigazolványa csak ezt követően kerülhet kinyomtatásra.

 

A. táblázat, felnőtt működési költségtérítés:

1) Az amatőr férfi, női, valamint futsal 19 év feletti labdarúgó belföldi átigazolásakor, a téli átigazolási időszakban az átadó és az átvevő sportszervezet a jelen szabályzatban előre meghatározott maximum összeg határig állapodhat meg az A. táblázatnak megfelelően.
(Az összegek forintban megállapítottak, és az átvevő sportszervezet besorolása alapján számítandóak). 

1a) A felnőtt működési költségtérítés a téli átigazoláskor fizetendő, minden egyes alkalommal. A működési költségtérítés megfizetésén felül az átigazolás csak akkor hajtható végre, ha ahhoz az átadó sportszervezet hozzájárul.

 1b) Később, ezen táblázat alapján további pénzügyi követelés nem érvényesíthető. 

1c) A táblázat alkalmazása csak belföldi sportszervezet váltások esetére értendő. 

1d) Az átvevő sportszervezet a megállapodás szerinti összeget az átigazolás előtt banki átutalással köteles teljesíteni az átadó sportszervezetnek. Az átigazoláshoz szükséges okiratokkal (átigazoló lap, működési költségtérítésre vonatkozó számla, szükség esetén a megkötött megállapodás) együtt a pénzmozgás megtörténtének igazolását is be kell nyújtania az MLSZ illetékes szervéhez, ennek hiányában – amennyiben a NYIÁSZ eltérően nem rendelkezik - a labdarúgó nem igazolható át. 

1g) Az átadó sportszervezet írásban lemondhat az A. táblázatban szereplő felnőtt működési költségtérítésről. 

A téli átigazolási időszakban az 1999-ban született labdarúgókra az A. táblázat szerinti díjak vonatkoznak.

 

B. táblázat, utánpótlás működési költségtérítés: 

2) Az amatőr 19 év alatti férfi utánpótlás labdarúgó (kivéve futsal, strandlabdarúgás) belföldi átigazolásakor minden átigazolási időszakban a B. táblázatban foglaltak szerinti összeg fizetendő az ott töltött éveknek megfelelően. Működési költségtérítésként elszámolható az a bajnoki év, melyre a labdarúgó érvényes versenyengedéllyel rendelkezett és az adott bajnoki évben hivatalos mérkőzésen pályára is lépett. 

További információk megtalálhatók a NYIÁSZ szabályzatában: Itt

 


Címkék:

További hírek

Általános
Téli műfüves bajnokság 2019

2019-01-15 10:44:36

Téli műfüves bajnokság 2019

Általános
MLSZ Licencmegújító képzés
Általános
Ünnepi nyitvatartás

2018-12-18 14:05:59

Ünnepi nyitvatartás

Szponzorok